<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Meer geld voor Lawei? 10 juli in de raad

  112

DRACHTEN - Voor de afhandeling van de vernieuwbouw van De Lawei heeft het nieuwe college van b. en w. € 4,5 miljoen gereserveerd. In het gemeentelijk weerstandsvermogen, de reserve voor risico's, was hiermee al rekening gehouden. De raad behandelt de jaarrekening 2017 op dinsdag 10 juli.

Voor de afhandeling van de vernieuwbouw van De Lawei (inclusief de juridische afwikkeling) is een voorziening getroffen van € 4,5 miljoen (subsidie van € 3,7 miljoen en een ingeschatte voorlopige bijdrage in de meerkosten van € 0,8 miljoen). Of de gemeenteraad hiermee instemt, hangt mede af van de extra raadsvergadering van dinsdagmiddag 3 juli over het enquêterapport 'Wát een theater'.

De 1,1 miljoen euro voorbereidinskrediet voor de vernieuwbouw van de Lawei, daartoe besloten door b. en w. op 4 juli 2013, is in de gemeentelijke administratie niet verantwoord met facturen. Dit is donderdagavond in de zitting van de 'Ronde Tafel' (soort commissievergadering, waar ook burgers kunnen inspreken) nog eens naar voren gekomen. "We hebben geen enkele factuur gevonden in de gemeentelijke boekhouding, die verwijst naar dat voorbereidingskrediet", zei adviseur van de enquêtecommissie Ton Diepeveen.

Smallingerland sluit de jaarrekening over 2017 met een financieel positief resultaat van 3,4 miljoen euro. Dit resultaat is ontstaan door lagere personeelslasten, winstneming uit grondexploitaties, lagere pensioenverplichtingen (ex-)wethouders, hogere algemene uitkering van het Rijk en lagere financieringslasten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>