<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

"Trije wethâlders is foldwaande"

  112

BURGUM - Tytsjerksteradiel krijgt geen extra wethouder, het blijft bij drie. Dit In tegenstelling tot Smallingerland, waar het college groeide van vier naar vijf wethouders.

"De ôfrûne jierrenkoe it ek mei trije wethâlders ta. Boppedat woe ús ambisieuze boargemaster Gebben 'ekonomy'graach hâlde. Op dat 'profyl' is hy hjir ek beneamd", lichtte (kandidaat-)wethouder Rommert Dijk donderdag toe in de raadsvergadering. Hij zei dit in reactie op vragen van de PvdA-fractievoorzitter Saskia van der Werf-Bieleveld. Die wilde weten waarom niet naar een vierde partij en een vierde wethouder was gekeken. "Dêr is wol oer praten", aldus Dijk. "Mar as it al acht jier mei trije wethâlders kin, dan moat dat de kommende fjouwer jier ek te dwaan wêze."
De vier collegeleden hebben donderdag hun onderlinge taken definitief verdeeld. Burgemeester Jeroen Gebben behield inderdaad 'economische zaken en bevordering werkgelegenheid'. Gelbrig Hoekstra (CDA) doet onder andere sportbeleid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Rommert Dijk (FNP) beheert de financiën en de gemeentelijke eigendommen. Andries Bouwman (CU) moet welzijn, onderwijs, jeugd en jongeren, WMO en ouderenbeleid, maar ook milieu en duurzaamheid gestalte geven.

In grote lijnen waren er bij de onderhandelingen al afspraken gemaakt. "Dêr hiene wy eins mar ien jûn foar nedich", aldus formateur Tineke Schokker (CDA) tot haar eigen verrassing.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>