Lees exclusieve artikelen uit de regio. Word Pro-Actief
Logo

Bel 0511-461294

Observeum

Observeum is hét museum over de geschiedenis van de Noordelijke Friese Wouden en geeft een goed beeld van de historie van deze streek. Het is ook het provinciale steunpunt over de middensteentijd: niet zo raar, want lokale 'stientsjesikers' doen in de omgeving van de Burgumer Mar al decennialang veel belangrijke vondsten.

 

Opgravingen
In de jaren '70 is de Burgumer Mar zelfs het toneel van de grootste steentijdopgraving van Europa. Maar ook recente opgravingen, zoals die bij Sumar, hebben veel nieuwe informatie opgeleverd. Al deze informatie wordt in het steunpunt gebundeld om een beeld te schetsen van hoe het leven in de middensteentijd (zo'n 8000 jaar geleden) er uit zal hebben gezien.

 

Ontstaan van Burgum rondom klooster
Burgum is in de middeleeuwen gevormd om het klooster 'Berchhiem', dat gesticht is in 1187 door de Orde der Reguliere Kanunniken. Het klooster stond bij de dorpskerk van Noordermeer uit 1100, de huidige Kruiskerk. In dit klooster woonden een 48-tal monniken en 1100 conversen (werklieden). Het onderhield een oversteek in een belangrijke vaarroute (later gekanaliseerd als het Prinses Margrietkanaal) waaromheen zich veel economische activiteiten ontwikkelden. Het Klooster zelf is in 1580 tijdens de reformatie onteigend en afgebroken. In het museum zijn nog een aantal mooie artefacten uit deze tijd terug te vinden, waaronder een van de oudste en best bewaarde spaakwielen van Nederland.

 

Expositie Minsken
De expositie Minsken geeft een goed beeld van het contrast tussen arm en rijk rond het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het toont prachtige kleding en zilverwerk van de rijke boeren (Burgum had maar liefst 8 zilversmeden) en de bittere armoede van de plaggenhutten op de heide.

 

Watersport in Friesland
De zeilvereniging van Burgum heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Friesland als de watersportprovincie van Europa. Kapper, dichter en sigarenhandelaar Hendrik Bulthuis ontwierp onder andere de BM'er, Bulthuisjol en de 16M2. Voor een kwartje kopieerkosten kon een ieder een bouwtekening bij hem ophalen.

 

De Miedematelescoop
Een andere bekende Fries was Bauke Miedema, de zelf onderwezen 'boerensterrenkundige' en ontwerper en bouwer van onze 'Miedematelescoop'. Dit is een van de grootste refractor-telescopen van Nederland, waaromheen onze sterrenwacht is gebouwd. Er is ook een digitaal planetarium en er zijn instrumenten om overdag de zon te bestuderen. Daarnaast worden er sterrenkijkavonden georganiseerd.


Geschikte accommodatie
Twee maal per jaar is er een nieuwe wisselexpositie met kunst uit de regio of een actueel thema. Ook zijn er verhalenmiddagen. Daarnaast maakt het basis- en middelbaar onderwijs in Friesland dankbaar gebruik van onze faciliteiten voor klassenbezoeken. Ook voor familie- en bedrijfsuitjes is onze accommodatie zeer geschikt.

 

Voor meer details en openingstijden zie www.observeum.nl

 

Afbeelding Afbeelding
Contactgegevens

M. van Coehoornweg 9
Burgum

Tel: 0511 465 544
E-mail: t.meijer@observeum.nl
www.observeum.nl
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/observeum/
Volg ons op Twitter: twitter.com/observeum

Openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur