Afbeelding
Foto: stamppotbuffet

Musyk, sang en ferhalen mei oanslutend stamppotbuffet

zondag 18 februari 2024 15:00 tot 18:30

Op snein 18 febrewaris is der Musyk, sang en ferhalen mei oanslutend stamppotbuffet yn de menistetsjerke Feanwalden, Suderwei 8 9269 TZ Feanwâlden.

Muzikale begelieding Jaep Meems, sang tenor Albert Eisinga en ferhalen foarlêzen toch Gerda van der Wijk. Oanfang: 15.00 oere, tagongspriis: € 17,50.

Opjefte; by Mattie Westra uterlijk 15 febrewaris fia email: westra.teitsma@gmail.com.