Oecumenische Pinksterviering Bonifatiuskapel Dokkum

zondag 28 mei 2023 10:00 tot 11:00

Oecumenische Pinksterdienst in de Bonifatuskapel

Zondag 28 mei is er de jaarlijkse oecumenische Pinksterdienst om 10.00 uur in de Bonifatiuskapel. De dienst trekt jaarlijks vele bezoekers en is voor jong en oud. Mensen   uit verschillende kerken die samen het Pinksterfeest vieren en zo verbondenheid ervaren.

 Gekozen is voor het thema: God is grenzeloos goed. In de dienst zullen pastoor P. Verheyen en ds. T. van der Wekken voorgaan. De muziek wordt verzorgd door leden van muziekvereniging Oranje en Machiel Keekstra, Greetje Dijkstra en Peter Holwerda  Er is een kindermoment door de kindernevendienst en het kinderkoor de Blïde Sjongers. Na afloop staan koffie, thee en limonade klaar en wordt er genoten van de traktatie die de kerkgangers voor elkaar hebben meegenomen en is er tijd voor ontmoeting in het mooie Bonifatiuspark. U wordt van harte uitgenodigd.