<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Weekblad Actief

 
 
Weekblad Actief
 
– Grootste onafhankelijke weekblad van Friesland
– Regionaal en lokaal nieuws
– Al meer dan 52 jaar Actief in de regio
– Bezorging elke woensdag door eigen bezorgers
– Nieuws van gemeenten en provincie
– Weekagenda, exposities en kerkagenda
– Promotie evenementen
– Eigen acquisitie, redactie en vormgevings-studio
 
 
Specials
 
Weekblad Actief publiceert een breed aanbod van specials. In het algemeen gaan deze specials over o.a.: leven, gezin, ouderen, wonen, huis, tuin, eten, gezondheid, duurzaamheid, onderwijs, werken, cultureel, sport, politiek, bedrijven, recreatie.
 
 
Reguliere oplage
 
Actief Media bezorgt wekelijks 100.000 huishoudens de gratis huis-aan-huiskrant Weekblad Actief. De krant vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Noordoost Fryslân, dankzij de eigen redactie die bovenop het lokale en regionale nieuws zit.
 
 
Editie Noord: oplage 20.000 exemplaren
 
Gemeente Dongeradeel: Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum.
 
Gemeente Ferwerderadiel: Blije, Burdaard, Ferwert, Flieterpen, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Marrum, Wânswert.
 
Editie Midden: oplage 35.000 exemplaren
 
Gemeente Tytsjerksteradiel: Burgum, Hurdegaryp, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein, Aldtsjerk, Bartlehiem, Wyns, Tytsjerk, Quatrebras, Lytse Geast, Suwâld, 
Earnewâld, Garyp, Sumar, Eastermar, 
It Heechsân, Skûlenboarch, Jistrum, 
Noardburgum.
 
Gemeente Leeuwarden: Wergea, Warstiens, Warten.
 
Gemeente Kollumerland: Westergeest, Triemen, Oudwoude, 
Veenklooster, Kollumerzwaag, Zwagerbosch, Kollum.
 
Gemeente Dantumadiel: Driezum, Wâlterswâld, Damwâld, 
Rinsumageast, Readtsjerk, Broeksterwâld, 
De Westereen, Feanwâlden, De Falom, Sibrandahûs.
 
 
Editie Zuid: oplage 45.000 exemplaren
 
Gemeente Achtkarspelen: Augustinusga, Drogeham, Harkema, Boelenslaan, Kuikhorne, Buitenpost, Surhuisterveen, Surhuizum, Gerkesklooster, Stroobos, Twijzelerheide, Twijzel, Kootstertille.
 
Gemeente Smallingerland: Drachten, Oudega, De Tike, Nijega, Opeinde, Drachtster­compagnie, Rottevalle, Houtigehage, Smalle Ee, Boornbergum, Goëngahuizen, De Wilgen, Kortehemmen, De Veenhoop.
 
Gemeente Opsterland: Beetsterzwaag, Ureterp.
 
 
Of het nu om redactionele bijdragen gaat of professioneel gemaakte advertenties: met Weekblad Actief bent u altijd zichtbaar!
 
 
Adverteren?
U kunt ook dit formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7339292&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7344733&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>