Logo actiefonline.nl
Aanleveren advertenties
 
Certified PDF of advertentiemateriaal
Advertenties aanleveren tot maandag 10.00 uur via studio@actiefmedia.nl.

Familieberichten
Familieberichten via familieberichten@actiefmedia.nl. Reserveringen graag vrijdag voor 15.00 uur. Overlijdens­advertenties na mondeling overleg tot een nader te bepalen tijdstip via 0511-461294.

Deadlines aanlevering
Reserveringen en nog te verwerken materiaal moeten uiterlijk vrijdag voor verschijning om 15.00 uur binnen zijn. Aanlevering digitaal materiaal: uiterlijk maandag voor verschijning om 10.00 uur.