Logo actiefonline.nl
Aanleveren advertenties
 
Certified PDF
Advertenties aanleveren tot maandag 10.00 uur via studio@actiefmedia.nl.

Familieberichten
Familieberichten voor maandag 10.00 uur via familieberichten@actiefmedia.nl. Overlijdens­advertenties met een spoedeisend karakter na mondeling overleg tot een nader te bepalen tijdstip, 0511-461294.

Deadlines aanlevering advertentiemateriaal
Reserveringen en nog te verwerken materiaal moeten uiterlijk vrijdag voor plaatsing om 15.00 uur binnen zijn.
Aanlevering digitaal materiaal: uiterlijk maandag voor verschijning om 10.00 uur.