<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Er is veel onderhoud nodig om de natuurlijke afrastering en bescherming van dit unieke landschap te behouden. Hier een boomwal bij Eastermar.
Er is veel onderhoud nodig om de natuurlijke afrastering en bescherming van dit unieke landschap te behouden. Hier een boomwal bij Eastermar. (Foto: Klaas Rozema)

Drie miljoen euro extra naar NFW

  Nieuws

LEEUWARDEN/BURGUM - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW, boeren en particulieren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen) ontvangt een extra bedrag van drie miljoen euro tot en met 2021 van de provincie Fryslân. Dit is bedoeld voor beheerwerkzaamheden van elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden.

Ondanks dat de provincie altijd vertrouwen heeft gehad dat een extra bijdrage in goede handen zou zijn bij NFW, wilde de provincie nog niet meteen het bedrag aan NFW toekennen. Gedeputeerde Johannes Kramer vond het van belang dat het volledige budget voor agrarisch natuurbeheer werd benut, maar het was nog onduidelijk of de andere collectieven ook nog extra geld nodig hadden.

Rechtszaak

In een rechtszaak eerder dit jaar sprak de rechter uit dat de provincie en NFW hier samen uit moesten komen. Uit afstemming met het Kollektivenberied Fryslân (koepelorganisatie van alle zeven Friese collectieven) bleek dat de andere collectieven akkoord waren met de toekenning aan de NFW. Dat deed Gedeputeerde Staten besluiten de extra bijdrage aan NFW over te maken. Hiermee kan de vereniging voor ruim 54 hectare aan extra beheer van elzensingels en houtwallen doen.

Namens de NFW reageert Ingrid van Huizen: "Onze vereniging is erg blij dat er met Provincie Fryslân een oplossing is gevonden. Dit is een erkenning voor het werk dat de boeren-beheerders al jarenlang doen. Op dit moment vindt er volop monitoring plaats om de broedvogel- en de vleermuizenstand in beeld te brengen. Ook wordt gekeken naar de schrale plantensoorten en de totale habitat." Volgend jaar volgt een tussenevaluatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

1 reacties

<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=9747846&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuws uit Burgum

Erepenning Tytsjerksteradiel voor Bart Helmholt
19/7
Kening Nard Brandsma maakt favorietenrol waar
19/7
Dweilorkesten in Burgum leveren sfeer, stijl en… liefde!
18/7
Voedsel- en kledinginzameling.
12/7
Burgumer Dweildag met muzikale gezelligheid door vier dweilorkesten
12/7
Nieuw winkelconcept D-reizen Burgum
12/7
Nieuw 'Moai Fuort Simmerfestival' zeer geslaagd
12/7
Drie miljoen euro extra naar NFW
12/7
Een week vol dans en muziek in Burgum
5/7
Audities jeugdcultuurschool zijn in september
5/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7339292&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=7344733&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>