Logo actiefonline.nl
Medewerkers van het Innovatiehuis in overleg met directeur Martin van der Veen (midden).
Medewerkers van het Innovatiehuis in overleg met directeur Martin van der Veen (midden). (Foto: Actief Media)
Zakelijk

KEI Noordoost Fryslân: "Delen is vermenigvuldigen!"

  Bedrijven

Naam: Martin van der Veen
Leeftijd: 57 jaar
Functie: Directeur Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van het KEI?

"In samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden heeft het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) als doel te zorgen voor een duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in de regio Noordoost Fryslân. Wij bieden ondersteuning op het gebied van markt-, proces- en productinnovatie. Maar ook voor alledaagse ondernemersvragen kan men bij ons terecht. Het KEI is voor alle ondernemers uit de regio, van startende tot gevestigde ondernemers."

Waarom is het KEI zo belangrijk voor de regio Noordoost Fryslân?

"Tijdens de Regiobijeenkomst op 17 juli 2017 in het KEI tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal 'Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in versnelling'. De ondertekenaars beloven een gezamenlijke inzet voor een vitale economie. De regio heeft de ambitie het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Het KEI wil deze doelstelling mede behalen door het versterken en slimmer verbinden van netwerken, het bevorderen van innovatie en kennisontwikkeling en het onderzoeken, starten en begeleiden van samenwerkingsprojecten."

Wat zijn volgens u de grootste kansen en uitdagingen voor ondernemers in deze regio?

"Wij richten ons nu met name op een tweetal sterke sectoren in Noordoost Fryslân, namelijk de sectoren Bouw en Metaal. Deze sectoren bieden op dit moment veel werkgelegenheid en zijn ontzettend belangrijk voor onze economische groei. Maar binnen deze sectoren zijn er ook zorgen. Met name het tekort aan personeel, duurzaamheid en circulaire economie speelt hier een grote rol. De grootste kansen voor ondernemers liggen op het vlak van samenwerking. Niet zelf het wiel uitvinden, maar delen. Voor de bouwsector zien wij een positieve ontwikkeling naar specialistische bouw. Voor de sector metaal liggen er groeikansen voor cross-overs met bouw, agri en andere maakbedrijven. www.keinof.nl.

reageer als eerste
Meer berichten